Medisch Tapen

...

Medisch tapen

Medisch tapen wordt voor een breed scala aan toepassingen ingezet: verwondingen, ontstekingen of vochtretentie (oedeem en hematomen), correctie van de houding en klachten als gevolg van spanning (RSI, tennis- of golfelleboog). Medisch tapen kan ook worden gebruikt om neurale reflexen te beïnvloeden. Denk daarbij aan klachten die samenhangen met hoofdpijn, hooikoorts en menstruatiepijn.